Instància sobre la no publicació de la borsa 08/2017

Hem entrat per registre una queixa formal sobre el fet que no s’ha publicat la resolució de la convocatòria d’ampliació d’especialitats 08/2017.
Des del CEB ens informen que han parlat amb la persona interessada personalment i que si era correcte la titulació aportada les persones s’han atmés automàticament.
De tota manera no ens sembla transparent aquest mode d’informació i reclamem que es publiqui resolució.