Prou Retallades! Per una educació d’adults de qualitat!

La MESA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES ADULTES convoqua a fer una protesta contra la retallada de professorat, a la porta de l’entrada de la Jornada “L’aprenentatge per competències a l’Educació d’Adults”, que se celebrarà el proper dijous al Caixaforum.

Dijous 28, a les 8.45h. a la porta del Caixaforum
Octaveta “Menys recursos, menys oportunitats”.

MESA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES ADULTES

cartell_juny_2018.jpg

– Recursos = – Oportunitats

El Departament d’Ensenyament redueix, pel curs vinent 2018-19, la plantilla dels centres i aules d’educació d’adults de Catalunya en un total de 22,5 docents.

El Departament d’Ensenyament justifica aquesta retallada de professorat per les baixes dades de matriculació recollides al SAGA, especialment en la secundària, que no justificarien el manteniment d’alguns dels grups.

El Departament d’Ensenyament hauria de saber:
• Que amb aquesta retallada el Departament trenca l’acord del 2006, mantingut també durant els pitjors anys de la crisi, de no reduir, cap curs, el total de places docents a l’educació d’adults. Si en algun centre cal fer una reducció, aquesta dotació s’hauria d’implantar en un altre centre d’adults.

• Que aquest acord, de no reduir el total de places docents a adults, intentava pal·liar-la permanent incapacitat del Departament d’afrontar el necessari creixement del sector.

• Que la necessitat de creixement de l’educació d’adults a Catalunya és incontestable i ja es qualificava d’urgent, el 2006, en les propostes del Diagnòstic de la formació de persones adultes a Catalunya, encarregat pel mateix Departament:

48.- incorporar de manera urgent en l’agenda política el pla de finançament de la formació de persones adultes que inclogui un pla de finançament dels equipaments educatius, (tant per incrementar el nombre de centres —un per comarca com a mínim—, com per dignificar els centres existents), de professionals (per ampliar el nombre de professorat i incorporar nous perfils) i de recursos materials (per aprovisionar de TIC, material audiovisual, biblioteques, etc.).

• Que el dret a l’educació no es pot mesurar amb el SAGA comparant les dades de matrícula amb el total d’alumnes possibles dels grups.

• Que, si realment el Departament creu que sobren 22 dotacions docents, pot preguntar als centres. L’Educació d’Adults a Catalunya té 1000 necessitats i caldria consultar als centres abans de qualsevol retallada.

El Departament ha abandonat l’educació de les persones adultes a la marginalitat, no dota convenientment els centres, no fa els centres nous necessaris, no adapta l’oferta dels centres existents a les noves demandes socials, no dota de PAS suficient, no impulsa cap campanya informativa per donar a conèixer el servei, no reconeix iniciatives de flexibilitat de l’oferta que programen els centres públics d’adults, retallen hores en els cursos d’idiomes, no inclouen l’hora de tutoria al cos de secundària, no es reconeixen les hores de les matèries específiques de l’accés a la universitat, no impulsen cap campanya d’alfabetització i post alfabetització pels col·lectius que ho necessitin (joves nouvingts/des, refugiats/des…)… i ara retallen el professorat per què no s’atreu prou alumnat!

La descripció ja la va fer el Diagnòstic del 2006: Finalment, cal tenir en compte que a Catalunya només hi ha dos centres o aules de FpA públics per cada 100.000 habitants, amb importants diferències territorials. (..//..)A més, hi ha set comarques que no tenen cap mena d’oferta formativa amb totes les conseqüències que això comporta: el Priorat, la Terra Alta, l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya… Seguim gairebé igual.

Catalunya mereix aquesta Educació de Persones Adultes marginalitzada i retallada?

PROU RETALLADES! PER UNA EDUCACIÓ D’ADULTS DE QUALITAT RECONEIXEMENT DE L’ESPECIFICITAT

MESA DE L’EDUCACIÓ D’ADULTS DE CATALUNYA