Instruccions adjudicacions destinacions provisionals (nomenaments d’estiu) i sobre desplaçaments forçosos