Jornades IMEB: “Petita infància, grans oportunitats: educació, criança i comunitat” ¿Grans oportunitats, de veritat?

El passat 27 i 28 de març, l’IMEB va celebrar les jornades “Petita infància, grans oportunitats: educació, criança i comunitat”, una jornada per abordar comunitàriament les necessitats de l’etapa 0-3 a les escoles bressol municipals de Barcelona.

Ara, segurament haureu rebut unes enquestes per valorar-les. Accés a l’enquesta
Des de la CGT ens agradaria fer-vos arribar el nostre posicionament sobre les jornades:
1- Ens va semblar una proposta amb un tarannà elitista, ja que els horaris del segon dia coincidien amb les persones que treballem de manera directa amb la petita infància, fent que ja quedéssim excloses o bé dificultant el funcionament dels centres en cas d’assistència (perquè l’IMEB no oferia substitucions).
2- De les persones ponents o participants dels diferents debats i xerrades, només dues són persones que es dediquen professionalment a les escoles bressol, moltes de les altres estan vinculades a feines de gestió, lluny de la part més pràctica i propera respecta la petita infància. Aquest fet ens dóna una idea de la manca de perspectiva o objectivitat respecte a la situació real.
3- Ens sembla una proposta de jornades amb un caire totalment electoralista i populista. Lluny d’oferir millores i cures, qualitat, amb els espais ja en funcionament com les escoles bressol i els espais familiars, obre la porta a propostes (cedir els espais…, ) que poden desbordar allò que una escola bressol amb els recursos actuals pot assumir.
4- Es parla d’inclusivitat. La inclusivitat s’entén des de la dotació dels recursos humans (personal format i especialitzat i amb un mínim de persones per poder acollir, atendre i fer seguiment a tots els infants), ambientals (el nombre d’infants per grup, sense tenir en compte les necessitats biològiques -convivència, vinculació, desenvolupament dins d’un espai- de les criatures per un desenvolupament òptim) i materials necessaris i adaptats.
5- Actualment les escoles bressol sustenten situacions que ens porten al límit del desbordament. Ràtios molt altes que no tenen presents les necessitats i els ambients de vida dins dels espais, dificultant l’atenció més individualitzada als infants i que aquests es puguin desenvolupar d’una manera sana i harmònica. També ens falta acompanyament i seguiment per poder atendre als infants amb dificultats (NESE o no), sovint hem de fer servir recursos propis com l’experiència o l’autoformació per poder acompanyar-los bé, els recursos des de l’IMEB són insuficients.
6- L’acompanyament i cura per les persones que acollim a la petita infància és inexistent. Se’ns demanen responsabilitats que no podem assumir per no tenir la formació adient (atendre a infants amb unes cures específiques), la pressió en l’àmbit psicològic i emocional que aporta la intensitat de la nostra tasca, la dificultat en poder tenir substitucions per formar-nos, fer ús d’un permís o bé des del primer dia en cas de baixa, la manca de cura amb les persones amb necessitat d’adaptacions al seu lloc de treball sigui per malaltia o per edat avançada…
7- S’entén la conciliació des del punt de vista de la persona adulta, cal entendre la conciliació, el projecte de les escoles bressol i com acollim a la infància a partir de les necessitats dels infants. Amb una resposta pedagògica, coherent i responsable, lluny del sistema capitalista que entén els serveis públics des de la productivitat.
Us animem a poder fer una valoració de les jornades i continuar reclamant canvis i millores per aconseguir una atenció a la petita infància de qualitat i unes condicions laborals per les professionals sense sostenir la pressió psicològica a la que estem sotmeses!
També volem fer especial menció de la protesta de les companyes educadores i mestres d’escola bressol que a l’auditori van reivindicar amb samarretes grogues, pancartes i crits de “el 0-3 hi és!” on també van poder llegir un manifest posant en relleu les mancances de l’educació a la petita infància a les escoles bressol en aquesta jornada on hi havia caps dirigents del sector educatiu de Barcelona. Sabem que aquestes companyes representen a la major part del col·lectiu i aquell dia es va notar.
Gràcies, companyes per donar a veu a totes!