La comunitat educativa demana la retirada del decret menjador

El MUCE ha reclamat a Ensenyament la paralització de la proposta de Decret de menjadors escolars i la redacció d’un nou esborrany amb altres criteris i prioritats que el contemplin com un servei públic vinculat al dret a l’educació.

COMUNICAT DE PREMSA

LA COMUNITAT EDUCATIVA DEMANA LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE DECRET QUE REGULA LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

La proposta de Decret que ha enviat el Departament d’Ensenyament s’ha fet sense transparència, diàleg ni participació de la comunitat educativa.

El MUCE demana que l’administració garanteixi el servei de menjador escolar com a servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació.

Les entitats i organitzacions que formem el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) demanem la paralització de l’actual projecte de “Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament”, i exigim la redacció d’un nou esborrany que contempli altres criteris i prioritats amb un objectiu clar: definir i garantir el menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació, prenent com a fonament la igualtat, la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social.

El projecte de decret defineix models de gestió allunyats de la presa de decisió de la comunitat educativa, no prioritza criteris de qualitat i proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris, ni tampoc altres criteris socioeducatius o ambientals ni d’economia social.

La necessitat d’actualitzar l’actual decret 160/1996, després de 21 any vigent, ha de ser una oportunitat per fer un pas endavant i no enrere, aprofundir en la consideració del temps de menjador com a temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre. De la mateixa manera, és necessari aprofitar aquest moment per obrir el debat participatiu dels diferents agents de la comunitat educativa per tal de fer també una aposta innovadora en aquesta franja educativa.

El MUCE recorda que, d’acord amb allò que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva.

Rebuig al procés de treball seguit per Ensenyament

El MUCE manifestem també la nostra crítica i absoluta discrepància amb el mètode de treball seguit pel Departament d’Ensenyament per elaborar i difondre el projecte de decret amb tan poca transparència, manca de diàleg i participació de les organitzacions de la comunitat educativa que representem. Aquesta no és la manera per avançar des de la coresponsabilitat i la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa cap al repte comú de definir, concretar i garantir el servei de menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) – Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) – Catalunya Laïca – Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) – Federació d’Educació de CCOO – Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – Federació d’Ensenyament FETE-UGT – Front d’Estudiants (FdE) – Sindicat d’Estudiants (SE) – Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) – USTEC-STEs (IAC)

image_pdfimage_print