La “Nova” FP: els nostres fills, futurs “aprendices”

– Igualment que amb el «Pla Bolonya» a les universitats s’ha obert un gran ventall de branques a estudiar, però amb la trampa d’una manca d’oferta universal en centres públics i un augment descomunal de les quotes de matriculació: UN NEGOCI RODÓ PELS FONS VOLTORS ESPECULADORS.

– La REALITAT és que els docents animem, orientem i impulsem els joves vers el seu millor futur en finalitzar l’etapa de l’ESO:

 • Però [i la Generalitat n’és la culpable conscient] és que no hi ha una Oferta Públia Universal de cicles de FP. Casualment de privats, Sí. (subvencionats per la Generalitat).
  • ELS PREUS:
   • Centre Públic: Uns 230 € l’any.
   • Centre Privat (subvencionat): Uns 230 € al mes.

[EVIDENTMENT NO ÉS CASUALITAT I ELS AMIGUISMES SÓN

A L’ORDRE DEL DIA ENTRE ELS POLÍTICS I EMPRESARIS CATALANS]

– De cop i volta, just després de l’alegria de la graduació en l’ESO les famílies il·lusionades es troben el cop a la cara: No en sabien res, no les havien informat. Com pot ser aquesta injustícia? Queden aïllades en situacions individuals, abandonades a la seva sort : en situacions de precarietat econòmica familiar el dilema és prou transcendental.

NO ÉS CASUALITAT SINÓ UN NEGOCI DELS POLÍTICS

PER BENEFICIAR ELS SEUA AMICS EMPRESARIS:

L’oferta a la FP privada (subvencionada) de Sant Paganini és immensa!

– Sobre la «tan lloada» FP DUAL:

 • Simplement substitueix hores de formació i adquisició de coneixements tècnics estructurals indispensable per desenvolupar un ofici amb autonomia en «pràctiques en empreses», amb l’esquer de ser simbòlicament remunerades:
  • No són pocs els casos en que empreses validen com a equivalent de la formació qualitativa que abans feien professionals docents activitats habituals de les «pràctiques» com escombrar o fer fotocòpies. No són tots els casos però sí una majoria, i amb tota la impunitat.

TOTA UNA «FORMACIÓ» PER INNOVAR RECUPERANT L’ARCAIC «APRENENT» D’ÈPOQUES QUE PENSÀVEM HAVER SUPERAT DEFINITIVAMENT.

– SOLUCIONS:

 • Que la Generalitat retiri les subvencions amb els nostres impostos a centres privats, que busquen fer negoci i no un bon servei als nostres joves.
 • Que la Generalitat aposti per una FP Pública i de Qualitat dotant els centres educatius de recursos reals i deixi estar les promeses volàtils que menystenen els joves generació rere generació.
 • Que la generalitat estableixi, seguint el consell i l’assessorament dels docents, els criteris i mecanismes perquè l’activitat de pràctiques en empresa sigui realment complementària i enriquidora de la formació qualitativa desenvolupada per aquesta.