Protocol sobre consultes amb advocades al Sindicat d’Ensenyament de Barcelona

Procediment previ a sol·licitar advocada

El protocol d’actuació davant de la petició d’una afiliada de consulta amb advocada és el següent:

 1. Adreçar-la a delegades del sector en qüestió. Actualment tenim delegades a:
 • Pública no Universitària
 • Sector Social
 • Sector de Lleure
 • Universitats (PAS UB, UAB, UOC)
 1. Sempre intentarem resoldre les lluites de manera col·lectiva i amb acció directa.  Si no fos possible i algú necessita advocada, cal preparar la documentació per a les consultes amb les delegades sindicals corresponents, per tal que la consulta a l’advocada sigui el màxim de profitosa. Disposem de dos serveis d’atenció jurídica: l’ordinari i l’extraordinari.

Procediment ordinari (servei de la Fed. Local de Barcelona)

Tot sindicat disposa d’un equip d’advocades.  En el cas del Sindicat d’Ensenyament de Barcelona, es disposa de les advocades que compartim amb la resta de sindicats de la Federació de Local de Barcelona.  El protocol a seguir en aquest cas és el següent:

 • Comprovar que l’afiliada té 6 mesos d’antiguitat. En aquest cas tindrà dret a consulta de manera gratuïta.
 • L’afiliada interessada demana hora als conserges del sindicat.
 • Abans de la visita, caldrà recollir volant al sindicat d’Ensenyament degudament emplenat i segellat. 
 • En cas que necessiti una advocada de dret administratiu (en cas de funcionaris i interines que es regeixen per EBEP), cal que la vostra secció o delegat que faci la permanència us posin en contacte amb els Serveis Jurídics Puig i Gonell. 

Procediment extraordinari 

El Sindicat d’Ensenyament de Barcelona disposa d’un equip de dues advocades especialitzades en dret laboral. El responsable de jurídica de cada sector concretarà amb el responsable de l’agenda de les advocades per fixar la cita amb la persona interessada.

 • Per a les afiliades, en cas d’una situació conflictiva, la primera consulta és gratuïta.  A partir de la segona visita i, en funció del tràmit a realitzar, cal revisar les tarifes al sindicat. Un cop finalitzat el procediment, i davant d’una nova situació conflictiva, l’afiliada podrà realitzar una nova consulta gratuïtament.
 • No es farà servir el telèfon de les advocades per part de l’afiliació. De manera excepcional, les delegades sindicals, prèvia consulta al/la responsable de jurídica del sector,  poden fer consultes telefònicament en cas d’urgència.