Les portes giratòries, el Sr. Calvo i el negoci de la infància en risc

Des del SECTOR SOCIAL DE LA CGT CATALUNYA, volem denunciar:

Les portes giratòries existents entre alts càrrecs del Departament d’Afers Socials i Famílies, partits polítics al govern i fundacions del tercer sector, tal i com queda novament demostrat en la incorporació laboral del Sr. Calvo a la Fundació Plataforma Educativa: un conglomerat d’empresa-fundació que ha aconseguit més del 80% dels nous concursos públics per gestionar centres de menors pels propers 8
anys amb uns 80 milions d’euros
.

Recordem que el Sr Calvo, ex-director general de la DGAIA i ex-regidor d’ERC a la ciutat de Girona té en curs una investigació a l’oficina anti-frau, ja que durant la seva etapa com a director de la DGAIA va adjudicar a les entitats (Plataforma educativa-Fundació Privada Resili- FASI) de les que n’havia estat directament vinculat laboralment, projectes per valor de més de 100 milions d’euros, i que a la Fundació FASI on es trobava en excedència laboral, la DGAIA va donar 20 milions d’euros, alhora que aquesta entitat privada pagava a una immobiliària de la seva mateixa
propietat lloguers mensuals que quintuplicaven el preu de mercat.

Aquests contractes públics adjudicats i ja denunciats al conglomerat empresarial de Plataforma Educativa- Fundació Privada Resilis- FASI, són entre d’altres: Contracte del CREI de TORDERA; Contracte del Centre d’Acollida de la Misericòrdia; Contracte del CREI Juià a Girona i Contracte de les noves Cases d’Infants de Badalona i Lleida.
_http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4779#.WQoNHFIzk9c [1]_

– La dubtosa legalitat del seu nou lloc de treball com a director tècnic de Plataforma Educativa, ja que segons la LLEI 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, l’ Article 7 sobre la Prohibició d’intervenir en activitats privades després del cessament diu: _Els alts càrrecs al servei de la Generalitat (…) __durant els dos anys següents al cessament (…) __no poden acomplir activitats privades relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervingut directament en l’exercici de l’alt càrrec._

Creiem que com a director de la DGAIA estava al corrent de les adjudicacions i podia influir en aquestes licitacions públiques. El Sr. Calvo torna a Plataforma Educativa tres mesos més tard de la seva dimissió, després de que la Direcció General d’Atenció a la
Infància, de la qual ell n’era el màxim càrrec polític donés més de 100 milions d’euros per gestionar centres de menors durant els propers 8 anys, signant i donant el vist-i-plau d’aquestes licitacions que anaven a parar a Plataforma Educativa.

– Des del nostre sindicat denunciem la falta d’ètica i moral per part del Sr. Calvo en tornar a una empresa-fundació, que va rebre adjudicacions de la DGAIA mentre ell n’era el director. Una fundació que d’altra banda, ha estat denunciada per treballadors/es i sindicats per no complir amb el Conveni Col·lectiu, a més de pel Síndic de Greuges i organitzacions internacionals de drets humans com Amnistia Internacional. Actualment Plataforma Educativa gestiona tots els CREI’s de Catalunya, menys el CREI Castanyers, tenint el monopoli absolut amb la gestió de centres de menors. Cal recordar com Plataforma Educativa conforma un conglomerat d’empreses que la converteixen en un autèntic holding, aglutinant diferents entitats del tercer sector i empreses privades SL, (amb una clara intenció d’obtenir grans beneficis i guanys econòmics amb la cura i atenció d’infants desamparats) així com també gestiona agències immobiliàries.

Novament, denunciem i rebutgem aquestes relacions entre empresa privada, DGAIA i càrrecs polítics, on queda demostrada una vegada més, la impunitat política, social i jurídica d’aquells que s’enriqueixen amb el negoci de la infància més vulnerable de la nostra societat i que fan negoci amb la privatització i mercantilització dels serveis públics.

Links:


[1] http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4779#.WQoNHFIzk9c

— 
Sector social del Sindicat d’Ensenyament
CGT Catalunya