Les treballadores externalitzades de l’Ajuntament de Barcelona no aniran a l’ERTO

Com sabem el Coronavirus ha desencadenat una sèrie de greuges laborals que posen de manifest més que mai la mala pràxis de les empreses subcontractades i la necessitat de promoure i implementar la gestió directa de tots els serveis públics.

Com sempre els hi ha tocat el rebre als sectors més precaritzats de l’educació; en el cas de l’Ajuntament era el personal de cuina, el personal de neteja o el suport educatiu, que des del tancament de les escoles van rebre notificacions d’ERTO per part de les empreses subcontractades per l’Ajuntament.

La CGT vam fer pressió per tots els mitjans telemàtics possibles, via xarxes i escribint emails a rrhh i a politics de l’Ajuntament. Per sort l’Ajuntament publicava el Decret d’Alcaldia dels 23 de març on es detalla que s’indemnitzaran a les empreses les despeses salarials efectivament abonades al personal adscrit al contracte i es prohibeix de forma expressa fer ERTO.

Felicitem en aquesta ocasió l’actuació de l’Ajuntament i denunciem la mala pràxis i manca d’empatia de les empreses que han tingut les treballadores amb l’ai al cor per l’amença d’ERTO al começament i totalment desinformades durant dues setmanes.

Per altra banda, denunciem la Generalitat per seguir les passes contràries i deixar al carrer el personal de menjador amb el Decret del 8/2020 del 24 de març, on es veuen afectades més de 25.000 treballadores.

I també denunciem aquelles empres que, tot i que la Generalitat mantingui els contractes, estan executant ERTOs fraudulentament, com per exemple Serunión, qui ha acomiadat el personal vetllador i pel que la CGT ha fet denúncia pública

Per això, ara més que mai demanem a l’Ajuntament que inciï els tramits per la internalització del tots els serveis públics.

La CGT per la gestió directa de tots els serveis públics. MUNICIPALITZACIÓ JA!

img_20200402_143132.jpg-93ace.png?1585833075

img_20200402_143128-9ce13.jpg?1585833075