Una victòria: Les treballadores externalitzades no aniran a l’ERTO

Com sabem el Coronavirus ha desencadenat una sèrie de greuges laborals que posen de manifest més que mai la mala praxis de les empreses subcontractades i la necessitat de promoure i implementar la gestió directa de tots els serveis públics. 
Com sempre els hi ha tocat rebre als sectors més precaritzats de l’educació; en el cas de l’Ajuntament era el personal de cuina, el personal de neteja o el suport educatiu, que des del tancament de les escoles van rebre notificacions d’ERTO per part de les empreses subcontractades per l’Ajuntament. 
La CGT vam fer pressió per tots els mitjans telemàtics possibles, via xarxes i escrivint emails a RRHH i a polítics de l’Ajuntament. Per sort l’Ajuntament publicava el Decret d’Alcaldia del 23 de març on es detalla  que s’indemnitzaran a les empreses  les despeses salarials efectivament abonades al personal adscrit al contracte i es prohibeix de forma expressa fer ERTO. 
Felicitem en aquesta ocasió l’actuació de l’Ajuntament i denunciem la mala praxis i manca d’empatia de les empreses que han tingut les treballadores amb l’ai al cor per l’amenaça d’ERTO al començament i totalment desinformades durant dues setmanes. 
Per altra banda, denunciem la Generalitat per seguir les passes contràries i deixar al carrer el personal de menjador amb el Decret del 8/2020 del 24 de març, on es veuen afectades més de 25.000 treballadores. 
I també denunciem aquelles empreses que, encara que la Generalitat mantingui els contractes, estan executant ERTOs fraudulentament, com per exemple Serunión, qui ha acomiadat el personal vetllador i pel que la CGT ha fet denúncia pública.
Per això, ara més que mai demanem a l’Ajuntament que iniciï els tràmits per la internalització de tots els serveis públics. 
La CGT per la gestió directa de tots els serveis públics. MUNICIPALITZACIÓ JA!