L’IMEB RETIRA LA CLÀUSULA DELS NOMENAMENTS DE LES SUBSTITUTES BRESSOL

Us fem saber que aquest matí per fi hem rebut de part del servei jurídic de l’Imeb la notificació assegurant que retiren la clàusula dels contractes per la qual tant hem lluitat en contra:

Manifesten que:

El President de l’IMEB, en data 31 d’octubre de 2020 ha disposat el següent:

1. ORDENAR al Gerent de l’IMEB com a òrgan competent per al nomenament de personal funcionari interí d’acord amb l’article 12.h) dels Estatuts de l’IMEB que, en compliment de l’acordat a la Comissió de Drets socials, cultura i esports de data 20 d’octubre de 2020, procedeixi a l’esmena dels nomenaments emesos des de 1 de setembre de 2020 de personal interí de substitució de les escoles bressol municipals eliminant l’antecedent segon que indica que “en cas que s’ordeni el tancament de l’escola bressol on es presta presencialment el servei d’educador/a escola bressol, quedaran sense justificació la necessitat i la urgència que han originat la substitució transitòria del titular”, i eliminant de l’antecedent quart i del text de la resolució la referència a “i mentre l’escola romangui oberta” com a condició de manteniment del nomenament.

2. COMUNICAR la present resolució a les representants de les treballadores i treballadors de les escoles bressol municipals. 

Després de molts mails, trucades amb RHH, concentracions, instàncies, i la mobilització de les treballadores … quasi dos mesos després hem guanyat la batalla!

CGT CEB-IMEB