Llocs de treball: riscos i prevenció

En aquesta apartat hi trobareu els documents que informen dels factors de risc més comuns que hi ha associats al lloc de treball, així com de les mesures preventives que s’han de prendre per tal que la feina sigui el més segura i saludable possible.

Personal de centres educatiusDocument
Personal en tasques administratives.pdf -200kb
Ajudant de cuina – netejador/a.pdf– 216kb
Auxiliar d’administració de centres educatius.pdf – 168kb
Auxiliar d’educació especial.pdf – 217kb
Auxiliar de neteja de llars d’infants.p​​df -115kb
Director/a de llar d’infants.pdf -158​kb​
Educador/a de llars d’infants.p​df – 209kb
Educador/a d’educació especial en centres ordinaris.pdf – 210kb
Educador/a en centres d’educació especial.p​d​f -157kb
Fisioterapeuta en centres d’educació especial.pdf -294kb
Formador (assimilat a Professor/a 2n cicle d’ESO).pdf -117kb
Informàtic.pdf -200kb
Mestre/a de primària.pdf -210kb
Mestre/a d’educació infantil.pdf -540kb
Mestre/a en centres d’educació especial.pdf -176kb
Monitors de migdia de les llars d’infants (assimilat a Oficial de cuina de llars d’infants).pdf -195kb
Oficial de cuina de llars d’infants.pdf ​-211kb
Oficial de manteniment de llars d’infants.pdf -212kb
Professor/a 2n cicle d’ESO.pdf -117kb
Professor/a d’educació secundària – processos i productes de fusta i mobles.pdf -62kb
Professor/a d’educació secundària – sistemes electrònics.pdf -60kb
Professor/a d’educació secundària – sistemes electrotècnics i automàtics.pdf -61kb
Professor/a tècnic de formació professional – equips electrònics.pdf -60kb
Professor/a tècnic de formació professional – fusteria i moble.pdf -62kb
Professor/a tècnic de formació professional – imatge personal.pdf -440kb
Professor/a tècnic de formació professional – instal·lacions electròniques.pdf -61kb
Subaltern/a en centres educatius.pdf -491kb
Tècnic/a d’educació infantil.pdf -597kb
Vetllador (assimilat a Auxiliar d’educació especial).pdf – 217kb
  
Personal d’administració i serveisDocument
Atenció telefònica.pdf -181kb
Oficial de manteniment d’edificis administratius.pdf -258kb
Treballar amb pantalles de visualització de dadesDocument
Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització de dades.pdf -166kb
Consells pràctics sobre la utilització de pantalles de visualització de dades.pdf -200kb