Manca de personal subaltern

Hem detectat que en algunes escoles no s’estan contractant suficient personal subaltern. En concret, a un dels centres de l’Ajuntament amb més de 500 alumnes, torn de matí i tarda només hi ha 1 conserge al matí, quan el curs passat n’eren 2. La conserge que hi ha ara pateix estrès atès que no pot assumir tota la feina. 
Per això, després d’haver reclamat per mail la contractació de més personal subaltern i davant el silenci dels responsables de personal, avui 21 d’octubre del 2019 hem registrat una queixa on recolzem la proposta feta per CCOO l’any passat on sol·liciten l’establiment de ràtios pel personal subaltern i reclamant la constractació inmediata del personal subaltern necessari. 
A) Assignació dotació.
ALUMNES
EFECTIUS
De 0 a 250
1
De 251 a 500
2
A partir 501
3
B) Assignació dotació pel criteri especial (centres amb horari nocturn i/o amb més d’un edifici)
ALUMNES
EFECTIUS
De 0 a 250
2
De 251 a 500
3
A partir 501
4