Discriminació de les educadores bressol en el conveni de l’Ajuntament.

Quan s’estava negociant el conveni de l’Ajuntament, on la CGT no hi va participar, ja vam advertir (veure comunicat) que s’estava discriminant les educadores bressol pel fet que aquestes reben un complement d’experiència molt més baix que els treballadors de la mateixa categoria (A2). Ja alesoheres vam presentar instància que no va obtenir resposta raonada. 
Des de CGT no signarem aquest conveni perquè entre d’altres coses no estem d’acord en incrementar el salari segons l’experiència, atès que ja hi ha complements que contemplen l’antiguitat i perquè pensem que s’estableix una doble escala salarial: mateixa feina, diferents salaris. La CGT aboguem per un increment lineal del sou base. 
Tot i així, no entenem la discriminació de les educadores bressol en quant aquest increment. 

Però la discriminació no acaba aquí. Les educadores bressol també cobren molt menys en el concepte d’atenció directa que, per exemple, un treballador de serveis socials. I també és ridícul el complement que cobren les direccions donada la responsabilitat que assumeixen. 
Per això hem registrat una instància demanant una explicació raonada d’aquesta diferència adreçada al gerent de RRHH de l’Ajuntament. depenent de la resposta o si hi ha silenci administratiu, iniciarem una campanya denunciant la discriminació per raó de gènere que es promou a l’Ajuntament.