MANIFEST: CONTRA LA PRECARITZACIÓ LABORAL DE LES EDUCADORES I MESTRES DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA

L’inici de curs 2020-2021 ha començat amb males notícies per a les treballadores de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol de Barcelona. Després d’un inici de curs rocambolesc amb uns protocols de seguretat per a la COVID incongruents, que han trastocat el funcionament dels centres i que van arribar el mateix dia que començàvem el curs, i després d’haver lluitat per la retirada d’una clàusula abusiva al nostre contracte que pretenia deixar-nos al carrer en cas d’un nou confinament, ens trobem amb la intenció per part de l’Ajuntament de Barcelona de rebaixar la nostra categoria laboral a C1. 
Aquest curs veiem com es posa en perill un cop més la qualitat educativa i es precaritza les professionals que el sustenten amb la voluntat de convocar unes oposicions amb una categoria C1 que equival a una titulació de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà; mentre la llei obliga que els llocs de treball estiguin ocupats per professionals titulades amb Cicles Formatius de Grau Superior (categoria B) i gairebé un terç de la plantilla tingui estudis Universitaris (categoria A2). 
Denunciem 
Abús de temporalitat. Fa onze anys que no hi ha convocatòries d’oposicions. Tenim un gruix de personal substitut insostenible que no ha tingut oportunitat de consolidar el seu lloc de feina en molts anys. La categoria Educador/a Bressol té la taxa més gran d’interinitat de l’Ajuntament de Barcelona, quasi un 70%. Després de tant de temps les casuístiques familiars i personals de les treballadores han canviat i poden sortir perjudicades davant d’un concurs d’oposició. 
Ampliació de l’esquerda salarial, tot precaritzant-nos laboralment. L’Ajuntament està contribuint a ampliar l’esquerda salarial entre homes i dones, castigant les seves treballadores d’un sector majoritàriament feminitzat i, alhora, repercutint en el reconeixement professional i social d’aquestes com a servidores públiques. 
Rebaixa de la categoria laboral a conseqüència d’una incompetència administrativa. El col·lectiu d’escola bressol fa molts anys que té la categoria A2, aquesta hauria de ser un dret adquirit. L’Ajuntament exigeix el Cicle Formatiu de Grau Superior i un percentatge obligatori a cada escola de mestres titulades. Aquestes titulacions en cap cas es corresponen amb la categoria C1, la qual correspon al personal auxiliar. 
L’Ajuntament diu apostar per les escoles bressol públiques, però a la vegada ens està rebaixant dues categories laborals a conseqüència d’una incompetència administrativa. Reivindiquem un cop més l’etapa 0-3 com una etapa plenament educativa, aquesta rebaixa precaritza les treballadores i alhora posa en perill la qualitat educativa de les nostres escoles. 
• Ens acostem més a un model assistencialista amb aquesta mesura. En lloc d’avançar cap a millorar el model educatiu de les escoles públiques, tornem un cop més a la pèrdua del reconeixement de l’etapa 0-3 com una etapa plenament educativa. Amb aquesta rebaixa laboral es denigra la nostra tasca educativa i es tira per terra anys de lluita de moltes educadores i mestres.
Com a mestres i educadores que som, basem la nostra pràctica d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora que s’estableixen per Decret. Assumim tutories, acompanyem als infants en el seu procés de creixement en edats molt sensibles, realitzem planificacions, informes, entrevistes, reunions amb famílies, coordinacions amb altres serveis educatius, etc. 
Exigim: 
Eliminació de l’esquerda salarial. Que no es produeixi cap mena de discriminació per raó de sexe, ni s’infravalori al col·lectiu feminitzat de les escoles bressol. Una baixada de categoria implica una desvaloració de la feina i perjudica econòmicament també a efectes de jubilació. D’entrada l’Ajuntament pot arribar a prometre mantenir les condicions, però amb un canvi de govern això es pot veure modificat. 
Manteniment de la categoria laboral actual. A falta de què es desenvolupi una categoria B i fins que aquesta no es vegi ben regulada i ben definida, exigim l’absorció de totes les treballadores amb serveis prestats dins de la categoria A2 i formar part del cos de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona tal com s’ha fet fins ara. L’Ajuntament de Barcelona és responsable d’aquesta situació i ha de cercar alternatives que no afectin les seves treballadores. No acceptem una rebaixa laboral per culpa d’una incompetència administrativa. 
RECONEIXEMENT DE LA NOSTRA TASCA EDUCATIVA, NO SOM GUARDERIES, SOM ESCOLES BRESSOL!! Reconèixer el 0-3 com a etapa plenament educativa implica el reconeixement de la nostra tasca com a educadores i mestres, posar les cures al centre implica cuidar també a les que cuiden. 
Actualment, ens trobem un cop més davant d’un atac a l’escola pública, a les seves treballadores, precarització i desvalorització de la tasca que fem sota aquestes condicions anteriorment esmentades, a més amb la situació desbordada a conseqüència d’anys de retallades (ràtios excessives, privatització de l’estona del migdia, nul·la aportació econòmica per part de la Generalitat…), NO HI HA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT SENSE UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES! 
Signen: