Manifest per una jornada continua als centres educatius

comunicat_conjunt_jornada_continua_catalunya_1_.pdfDavant l’actual situació sanitària que estem vivint és necessari donar solucions que mantinguin un equilibri, per un costat, segons les mesures sanitàries establertes pel govern i per un altre, el dret a l’educació i l’equitat dels infants, sense fer diferències entre uns i altres.

Atenent les recomanacions sanitàries actuals, hem de reduir els desplaçaments innecessaris i tota exposició en qualsevol situació que puguin derivar a un motiu de contagi. Així doncs, quin sentit té que els alumnes facin diàriament quatre viatges a l’escola quan podem reduir-los a la meitat? O quin sentit té obligar als nens a quedar-se a un servei de menjador perquè les famílies no poden tenir l’opció de recollir-los a les 12:30 hores, sabent que és un horari totalment incompatible, en la majoria dels casos, amb l’horari laboral de moltes famílies?

Els excessius trasllats, la massificació dels menjadors i aules, no només ajuden a l’exposició dels petits a majors situacions de possibles contagis sinó que també genera un cost econòmic per totes les llars, les quals a dia d’avui han de lluitar encara més per poder cobrir les necessitats bàsiques. No ens oblidem que actualment estem vivint una greu crisi tant sanitària com econòmica.

Si en condicions normals pensem que l’horari escolar actual aquí en la nostra comunitat de Catalunya (la jornada partida) és perjudicial tant pels alumnes com per les famílies i per la comunitat educativa ara és evident que en la situació actual provocada per la COVID-19, aquest horari és encara més observable com s’accentuen els seus punts més negatius.

En aquest sentit, les presents organitzacions signants proposen pel proper curs escolar 2020/2021 el següent:

1) Permetre a les escoles escollir un horari continu. Perquè?

a. Per ser un horari INCLUSIU, el qual s’adapta a les necessitats de les famílies facilitant amb aquest tipus de jornada una millor conciliació i organització.

b. Per ser un horari FLEXIBLE, ajudant a les famílies poder organitzar-se a nivell de la seva situació laboral. Recordem que els horaris laborals actualment han estat modificats i s’ha introduït el teletreball en molts llocs.

c. Per ser un horari ADAPTABLE, ja que aquelles famílies que puguin recollir als seus fills per dinar a casa ho podran fer, reduint l’aforament del servei de menjador, protegint a aquells que si han de fer ús d’aquest servei podent garantir en millors condicions les exigències sanitàries establertes i ajudar que no hi hagin ni presses ni pressions dins aquest servei.

d. Per ser un horari SALUDABLE, ja que permet dedicar mes temps de qualitat als
infants, com ja hem pogut fer en l’etapa de confinament que hem viscut.

e. Per ser un horari SOSTENIBLE, ja que redueix a la meitat el nombre de desplaçaments, reduint també el seu impacte mediambiental, principal motor de contaminació del nostre entorn, els cotxes.

f. Per ser un horari mes EFICIENT, tant per les famílies, ja que reduirien els costos com per exemple s’estalviarien el servei de menjador, com per l’organització interna de l’escola.

2) Permetre a les escoles accedir a la jornada contínua, sota un procediment democràtic, garantint sempre els serveis essencials com son el menjador, l’acollida matinal i les extra-escolars per a totes aquelles famílies que ho necessitin.

3) La jornada continua és un fet a quasi totes les Comunitats autònomes de Espanya. A Catalunya hi han 25 proves pilot amb excel·lents resultats, amb un recolzament del 95% de satisfacció de les famílies, alumnes i personal docent.

4) Que la regulació de la jornada escolar es faci tenint en compte a totes les famílies com a tota la comunitat educativa, centres educatius i sindicats que els representen.