[Manifest unitari] Exigim nomenaments extraordinaris de tot el personal que hagi prestat serveis aquest curs

Davant la negativa a cobrir les baixes des del dia 13 de març per part del Departament ens estem trobant situacions que podrien dificultar el dret a l’educació de l’alumnat.

Per aquest motiu us agraïm que respongueu al següent qüestionari.

Qüestionari

EXIGIM LA REACTIVACIÓ DELS NOMENAMENTS AL PERSONAL SUBSTITUT: PROTEGIM ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MÉS PRECÀRIES DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA!

manifest_unitari_substitucions_definitiu_logos.pdfEls sindicats de l’ensenyament públic, de forma unitària, entenem que durant el temps de tancament de centres educatius encara és més necessari un increment de recursos humans bàsic per fer front al teletreball i pal·liar els efectes del confinament. Exigim al Departament d’Educació un canvi de rumb davant la decisió presa de no fer nomenaments telemàtics durant el tercer trimestre i per tant, deixar sense professorat als centres públics. Denunciem que les persones substitutes que s’han quedat sense nomenament durant aquest temps de confinament i, en molts casos, sense possibilitat de cobrar l’atur, el Departament les condemna a un mínim de 5 mesos sense feina, i per tant, sense sou. És inacceptable que el Departament només faci nomenaments per substituir docents en el cas de centres petits o que no disposin d’una part molt important de la seva plantilla, desgraciadament aquesta és la línia del departament: precaritzar encara més al col·lectiu més vulnerable i que són una part fonamental del nostre sistema educatiu.

Exigim al Departament que reconsideri les seves decisions i que accepti les següents demandes sindicals:

• Que es facin tots els nomenaments telemàtics que siguin necessaris per cobrir totes les substitucions i els nomenaments extraordinaris de tot el personal que hagi prestat serveis aquest curs amb efecte retroactiu des del primer dia de tancament de centres educatius.

Que no finalitzin els contractes de cap treballador o treballadora durant el període de confinament.

• Que des del 13 de març, primer dia de tancament de centres educatius, fins el 30 de juny de 2020 computi com a temps treballat a efectes de número de borsa.

• Que en el nomenament extraordinari del mes de juliol, el temps de tancament de centres educatius, es descompti dels 6 mesos de requisit, i que no calgui haver treballat un dia durant el 3r trimestre per obtenir un nomenament.

Reclamem una rectificació del Departament de manera urgent i per la situació extraordinària en què ens trobem. Animem a totes les treballadores substitutes a pressionar conjuntament al Departament d’Educació per aconseguir una solució digna.

nomenaments_unitari.png