Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent

Al llarg del curs 2012-2013 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa:

* 17 de setembre de 2012

* del 29 al 31 d’octubre de 2012

* del 12 al 14 de novembre de 2012

* la darrera setmana del mes de gener de 2013 i

* la darrera setmana del mes de març de 2013

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o altra causa greu que s’haurà de justificar documentalment, es podrà modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del Consorci de Barcelona els districtes) i comarques i les especialitats mitjançant sol·licitud dirigida al director dels serveis territorials corresponents o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.