Modificació del procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics