[MUCE] Recomanacions de polítiques educatives per a les eleccions municipals

muce_municipals_230519.pdfDes del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) considerem que massa sovint, les polítiques educatives portades a terme des dels ajuntaments resulten descompensades o poc aprofundides per assolir una marc que afavoreixi el desenvolupament de l’educació pública. El sistema educatiu presenta avui múltiples reptes, com la inclusió, la cohesió, la lluita contra la segregació, l’equitat, la lluita contra l’abandonament escolar, la qualitat, l’èxit educatiu, l’educació al llarg de la vida o la participació democràtica, entre molts d’altres.

Comunicat.