No al pla pilot per les substitucions als centres educatius

Els sindicats sotasignats volem manifestar la nostra oposició davant el desplegament del pla pilot de nomenaments de substituts que el Departament d’Ensenyament, unilateralment, vol portar a terme el proper mes de maig.

Tal com vam expressar en el moment de la seva posada en funcionament, rebutgem unànimement aquest sistema de selecció del personal substitut i la LEC com a marc en el qual es desenvolupa perquè:

– Va en contra de l’actual ordenament de la borsa on l’experiència laboral és el criteri que el regeix.
– No suposa cap millora dels nomenaments massius i afegeix complexitat i lentitud burocràtica al procediment.
– Fa que el procés sigui molt poc transparent ja que no incorpora cap element o instrument que comparteixi, assessori i/o controli el risc d’utilització arbitrària del procediment selectiu, donant a les direccions dels centres competències que fins ara estaven reservades a l’Administració.
– No respecta els criteris d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s’han de respectar per accedir a un lloc de treball públic.
– No hi ha una avaluació d’aquest sistema de selecció amb dades objectives que argumenti una millora de la qualitat de l’ensenyament.
– No contempla el dret a la informació, ni a la defensa, ni a la reclamació individual de les persones no seleccionades.
– No es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors.

Per tot això, rebutgem l’extensió del pla pilot del Maresme a altres territoris (Barcelona Comarques, Girona i Vallès Occidental), donada la seva escassa utilització, no arribant al 20% en tot el període de prova. A més a més, ha estat emprat per substitucions de curta durada quan la previsió del Departament era d’utilitzar-lo per a les de llarga durada.

El decret on s’empara aquest sistema de selecció no afavoreix l’autonomia de centre, tal i com el Departament argumenta, sinó el traspàs de la pressa de decisions a mans de les direccions. Aquestes funcions les col·loca en una situació de responsabilitat jurídica davant de les mesures preses.

Aquest procediment no només no aporta millores a l’organització dels centres, sinó que no soluciona el problema de fons: LA COBERTURA DE LES SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA.

ELS SINDICATS SOTASIGNATS EXIGIM LA SUSPENSIÓ I RETIRADA DEL PLA PILOT I EL RETORN A LA PROVISIÓ BASADA EN LES LLISTES BAREMADES PER EXPERIÈNCIA

ASPEPC·SPS – CGT – CCOO – UGT – USTEC·STEs (IAC)