No comencem el proper curs si no es garanteix el dret a l’educació i a la salut!

plantilles_20-21_web.pdfEl Departament d’Educació vol tancar durant els propers dies la confecció de plantilles i determinar el nombre de docents que s’assignen a cada centre educatiu el pròxim curs 2020-21. Aquesta confecció de plantilles condiciona el nombre de places provisionals i les vacants a les que es podrà accedir durant el procés d’adjudicacions d’estiu. Per les informacions que ens arriben, el Departament està determinant les plantilles del curs vinent sense tenir en compte l’existència de la Covid-19. La previsió és que només hi hagi un augment del voltant de 800 docents per a tota Catalunya, i 200 docents més per al desenvolupament de l’escola inclusiva. Aquestes xifres estan molt per sota de les que reclamaven els sindicats per cobrir les necessitats educatives sense l’existència del coronavirus, i per tant queden molt lluny de respondre al que requereix un context de pandèmia.

Ara ja és una obvietat que el curs que ve no serà un curs normal i que si volem respectar el dret a l’educació de l’alumnat i alhora vetllar per l’aplicació de les mesures sanitàries i de seguretat, és imprescindible que es contempli un augment exponencial de les plantilles. La previsió és que els espais concorreguts es redueixin a la meitat de quòrum i els centres educatius no poden estar exempts d’aquesta mesura. Els dos supòsits que contempla el Departament (duplicar espais per mantenir l’horari presencial o fer la meitat de l’horari de forma telemàtica) requereixen que el curs 2020-2021 compti amb la duplicació de la plantilla. Qualsevol quantitat per sota d’aquesta, significaria una reducció proporcional del temps d’atenció a l’alumnat i, per tant, els limitaria el dret a l’educació.

És insultant que el Departament a hores d’ara no tingui en compte aquesta realitat imminent per a la planificació del proper curs. Ja no parlem només del dret a l’educació sinó també del dret a la seguretat sanitària de professorat, personal educatiu (TEEIs, conserges, monitors, etc.), alumnat i de les seves famílies, és a dir, del conjunt de la societat. Cal contemplar aquesta qüestió per evitar que s’hagi d’improvisar al setembre havent-la de paliar amb nomenaments i substitucions temporals dos cops per setmana ja que això no facilita l’organització dels centres i afecta negativament el professorat substitut, l’alumnat i el mateix Departament. Cal que aquest increment exponencial de plantilles es tingui en compte en les adjudicacions d’estiu i sigui en forma de vacants i, per tant, de personal disponible i contractat per a tot el curs ja sigui per fer educació presencial com per fer-la de forma telemàtica.

A aquestes demandes cal sumar-hi la necessitat que els contractes del personal interí siguin dignes i estables, per això des de CGT Ensenyament donem tot el suport a la demanda del col·lectiu de Substitutes en Lluita (enllaç a comunicat) d’un acord d’estabilitat del personal docent interí, que hauria de contenir, com a mínim, aquestes mesures:

  • El curs 2020-21 ha de comptar amb una borsa de personal docent interí amb contractes anuals, adscrits a zones concretes, per cobrir substitucions des del primer dia.
  • El personal del bloc 1 (amb serveis prestats) disposarà d’un salari base per realitzar tasques de recursos pedagògics i suport educatiu mentre manté la disponibilitat per incorporar-se d’immediat en centres de les zones adscrites.

S’ha d’establir un procés d’estabilització del personal interí amb un accés a la funció pública en paral·lel: concurs de mèrits amb baremació dels serveis prestats pel personal en actiu i concurs oposició per a l’accés general.

Aquest augment de plantilles haurà de venir acompanyat d’altres mesures d’urgència que facilitin la reducció de ràtios, l’ampliació d’espais i de personal docent (amb la consolidació de subtitutes en fixes o la reconversió dels terços en mitges) per garantir l’accés universal a l’educació, amb les ajudes a les famílies per fer front als problemes de conciliació familiar i de bretxa digital, entre d’altres.

Per la urgència i la importància d’aquestes demandes fem una crida tant a Substitutes en Lluita com al conjunt de professorat i sindicats a debatre des de ja sobre com fer-les efectives i valorar conjuntament la possibilitat de fer vaga indefinida des de l’inici del proper curs si el Departament no garanteix les mesures sanitàries, el dret a l’educació i unes condicions laborals dignes.

CGT Ensenyament