Nota de premsa de CGT sobre la concentració del 16

La Federació d’Ensenyament de la CGT, recollint el sentiment desatés dels mestres de primària CONCOVA A CONCENTRACIÓ DAVANT DEL DEPARTAMENT A VIA AUGUSTA EL PROPER DIJOUS 16 A LES 13 HS. Així mateix i per tal de garantir l’assistència del professorat de zones lllunyanes, dona cobertura a l’aturada tècnica que calgui entre les 12hs i les 17 hs amb la sol·licitut legal de vaga parcial.

La CGT com molts mestres i sectors de pares, considera que la sisena hora no és sinó un justificant de l’increment de diners a la privada concertada i un atentat a la conciliació familiar. Igualment hem estat difonent que la sisena hora, fins i tot d’acord als informes PISA que la Generalitat tant propaganditza, no garanteix la millora de l’educació com demostren països com Finlàndia que al capdavant de l’informe n’imparteix 24hs setmanals. No calen més hores de classe sinó de més qualitat, i per tant amb més recursos humans, econòmics, i de plantilla que garantitzin un ensenyament públic de qualitat.

Mª Esther del Alcázar i Fabregat

Secretaria d’organització