Nota informativa PAS i PAE

nota_informativa_pas_pae.pdfEl 8 de juliol la secretària general va aprovar el Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de la represa (en endavant, Pla de contingència).

En el punt 2 de l’esmentat Pla s’estableix que el personal d’administració i serveis i els professionals d’atenció educativa dels centres i serveis educatius han d’atenir-se al previst als documents següents:

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia
Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya​

En aquest sentit, també és d’aplicació al personal d’administració i serveis i als professionals d’atenció educativa dels centres i serveis educatius els documents següents:

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius​
Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars, complementàries a les previstes en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

​Enllaç al document