Novetats dels Documents per al curs 2013-2014

Novetats

1. Transversals. Els Documents es presenten en 4 àmbits amb l’objectiu de transmetre la coherència entre les etapes educatives i simplificar els continguts:

Projecte educatiu de centre (8 documents)
Currículum (20 documents)
Organització del centre (5 documents)
Gestió del centre (13 documents)
2. Actualització al llarg del curs. Els Documents s’adaptaran als canvis normatius que es vagin publicant, convertint-los així en una font d’informació dinàmica per als equips directius i els professors dels centres. Un nou apartat d’actualitat informarà puntualment de les novetats que es produeixin durant el curs; a més, s’enviarà un correu electrònic als centres als quals afecti aquella informació.

3. Tota la normativa, les orientacions i els models de documents en un espai. Des de la pàgina dels Documents es pot accedir directament a les disposicions normatives classificades, les resolucions internes, les comunicacions als centres i els formularis, sol·licituds i certificats de tots els procediments acadèmics i administratius.

Funcionament del cercador

Es plantegen tres maneres d’accedir als continguts:

1. Documents complets en format pdf.

2. Cerca i consulta d’apartats puntuals segons àmbits, ensenyaments que imparteix el centre i titularitat.

3. Personalització de la consulta: Fes el teu llibre. El sistema permet seleccionar els apartats en funció dels interessos de cada usuari i de les seves responsabiltats al centre; per exemple permet fins i tot dissenyar en format pdf el Document d’organització i gestió d’un centre de primària de titularitat pública o qualsevol altre, i així poder-lo guardar o imprimir. De fet, la funcionalitat consisteix a fer tot el llibre i amb posterioritat eliminar els apartats que no siguin del seu interès.

En definitiva aquesta proposta vol garantir la informació sistematitzada i actualitzada i facilitar les eines per a les direccions i equips directius dels centres.

Clica