Oferta d’ocupació pública 2017 [Oposicions]

oep2017.pdfS’acaba de publicar al DOGC l’ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Amb aquesta publicació s’aprova una oferta parcial d’ocupació pública de 7.721 places de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, incloses les corresponents al 10% addicional.

Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’hauran de publicar dins els terminis legalment previstos.

Sobre l’acord del Govern de l’estat i sindicats d’oferta pública i increment salarial. Només amb la mobilització pressionarem per acabar amb la precarietat del professorat interí, per l’estabilitat dels llocs de treball i per la recuperació del nostre poder adquisitiu.

Des de CGT ens oferir a anar al vostre centre a parlar amb vosaltres sobre les següents qüestions relacionades amb aquest acord.

A l’àmbit educatiu concretament aquestes:

Personal funcionari:

  • Cos de mestres: 336 places. Places addicionals (10%): 37 places Total de places: 373 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places
  • Cos de professors d’ensenyament secundari: 1.442 places. Places addicionals (10%): 160 places Total de places: 1.602 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places
  • Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 13 places. Places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 14 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça
  • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 10 places. Places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 11 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Personal laboral:

  • Tècnic/a especialista d’educació infantil, grup C1: 380 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places
  • Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics, grup C2: 28 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places
  • Categoria de professor/a de l’INEF, grup A1: 10 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

D’altra banda, també s’aprova la convocatòria de 151 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

Escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1): 355 places. Places addicionals (10%): 35 places. Total de places: 390. Torn lliure: 214 places. Torn de promoció interna: 176 places. Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 47 places

El DOGC de 20 d’abril de 2017 publica l’aprovació d’aquesta oferta, i el trobareu aquí.

ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

oep2017.pdf