Oferta d’ocupació pública: 2.129 places de docents no universitaris

El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 4.020 places per a l’any 2021, que inclouen 2.129 places de docents no universitaris, 840 places del Cos de Mossos d’Esquadra, 240 bombers i 100 agents rurals. La resta corresponen als cossos de funcionaris d’administració i tècnic, laboral i personal d’administració penitenciària.

Els acords de Govern pels quals s’aproven les ofertes públiques d’ocupació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya determinen el nombre de places ofertes, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix. 

L’oferta d’ocupació pública s’ha d’executar dins el termini improrrogable de tres anys des del moment de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una oferta d’ocupació ordinària, adreçada a la cobertura de les necessitats prioritàries. Les places ofertes corresponen a la taxa de reposició d’efectius fixada a la llei de pressupostos estatal que, per a l’any 2021, és del 100 % amb caràcter general, del 110 % en sectors identificats com a prioritaris i del 115 % per als cossos de policia.

Cos de professors d’ensenyament secundari (Grup A, subgrup A1)897
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (Grup A, subgrup A1)14
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny (Grup A, subgrup A1)12
Cos de mestres (Grup A, subgrup A2)1.206
PERSONAL LABORAL308
Categoria professional Educador/a d’educació especial en centres públics (Grup C1)