Omple el qüestionari. Denuncia la manca de substitucions

Davant la negativa a cobrir les baixes des del dia 13 de març per part del Departament ens estem trobant situacions que podrien dificultar el dret a l’educació de l’alumnat.
Per aquest motiu us agraïm que respongueu al següent qüestionari.

Qüestionari