[Oposicions 20 – tribunals] Persones admeses i excloses

Resolucio_Voluntaris.pdfResolució per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. (Resolució al Portal de centre. Usuari i contrasenya GiCAR / ATRI).

Consulta de la llista al Portal de Centre (Usuari i contrasenya GiCAR / ATRI).