[Oposicions 20] Segona prova, el 9 de gener

Està previst que aquesta segona prova es realitzi el dia 9 de gener de 2021. Totes…

Ajornament temporal de la segona prova per a l’ingrés i accés a cossos docents

Es retarda l’inici de la segona prova dels procediments lliures i de reserva, així com la…

[Oposicions 20] Orientacions i criteris d’avaluació

[OPOSICIONS 20] Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de…

[Oposicions 20] Modificació de dates i procediment d’actuació

La suspensió dels terminis administratius decretada per l’estat d’alarma ha impossibilitat portar a terme diferents actes…

[OPOSICIONS 20] Llista provisional de persones admeses i excloses

Termini de reclamacions suspès per l’estat d’alarma. A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per…

Oposicions ajornades a la tardor

Les diferents proves d’oposicions s’efectuaran entre el setembre i el novembre i la baremació dels mèrits…

S’han suspès les oposicions?

No. A dia d’avui, 23 de març, les oposicions per als cossos docents segueixen vigents. Només…

[Oposicions 20 – tribunals] Persones admeses i excloses

Resolucio_Voluntaris.pdfResolució per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat…

[Oposicions 2020] CORRECCIÓ D’ERRADES

1786267.pdfCORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per…

[Oposicions 2020] Exemples de supòsits pràctics

[Oposicions 2020] Aspirants per especialitat

[10F] Xerrada informativa oposicions 2020 Convocatòria Esquerda resum Tornem a denunciar que l’actual sistema d’accés a…

[Oposicions 2020] Convocatòria

Tornem a denunciar que l’actual sistema d’accés a la funció pública és injust, arbitrari, selectiu i…

Xerrada informativa oposicions 2020

Escoles oficials d’idiomes, secundària, arts plàstiques i disseny. Informacions rellevants i canvis importants, places convocades per…

Oposicions 2020

Oposicions 2020