[Oposicions 21] Llista de persones aspirants seleccionades

Termini per presentar el document de les declaracions responsables: del 2 al 21 de desembre de 2021

RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Informació publicada al tauler de l’aspirant. Accés al tauler de l’aspirant

Termini per presentar el document de les declaracions responsables: del 2 al 21 de desembre de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Destinació provisional per al curs 2022-2023: s’haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2022-2023.

Les declaracions responsables es faran preferentment per mitjans telemàtics i serà necessari disposar d’un certificat digital reconegut o qualificat, com el DNI electrònic o l’idCAT, entre d’altres.

Si no disposeu de signatura electrònica reconeguda o qualificada, podeu sol·licitar-la a la pàgina d’IdCAT.