[Oposicions docents ordinàries] Llista definitiva persones admeses i excloses

Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses pots interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà la publicació a l’eTauler.

Pots presentar recurs potestatiu de reposició del 28 de març al 29 d’abril de 2024.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses (web del Departament)

Consulta les llistes