Oposicions Educadora Bressol. En quin punt ens trobem?

L’octubre del 2019 alguns sindicats van convocar una reunió amb el col·lectiu de treballadores de bressol, en aquesta assemblea  van informar que l’administració estava plantejant unes oposicions amb una baixada de categoria, ja que per la titulació que tenia la majoria de les treballadores no era legal fer-les en la categoria actual que és un A2, proposen baixar categoria C1.

CGT no estàvem al corrent de res, tot i que l’administració també ens hauria d’haver informat, nosaltres vam assistir a la reunió com oients.

A partir d’aquí sorgeixen dos problemes:

1. La categoria C1 tampoc correspon a la titulació requerida per les treballadores.

2. La llei requereix que un terç de la plantilla tingui titulació de mestra que correspon a la categoria A2.

És a dir, la categoria C1 no correspon a cap de les educadores segons la seva titulació.

La categoria B seria la que correspon a les tècniques en educació infantil, el problema és que aquesta categoria no està desenvolupada a la RLT (relació de llocs de treball).

A partir d’aquí, com a CGT, comencem a recavar informació i convoquem assemblea amb les treballadores per presentar la informació que hem anat recopilant i obrir debat per valorar com hem d’actuar.

El dia 15/11/19 assistim a la Mesa tècnica a la Gerència de Recursos humans monotemàtica pel tema oposicions, l’administració planteja als sindicats convocar A2 per una part i C1 per un altre. Se’n deriva una problemàtica i és que A2 tindrien doble possibilitat perquè podrien presentar-se a les dues convocatòries, llavors sorgeix la proposta de convocar totes les places a C1 amb la possibilitat d’un cop dins fer promoció interna. Resum de la reunió.

En aquesta reunió demanem desplegar la categoria B, l’administració comenta que l’EBEP trasllada aquesta responsabilitat a la comunitat autònoma, però s’ofereix per demanar un dictamen jurídic per resoldre dubtes.

Acordem fer pròxima reunió: 17 de desembre del 2019, l’Elena Pérez demanarà un dictamen jurídic referent al grup B (aquesta reunió no va arribar, per una banda l’administració posposa reiteradament la reunió i per altra banda, amb l’arribada de la COVID es paralitza el tema)

Continuem contactant amb diferents assessors jurídics i a fer assemblees amb el col·lectiu de bressol.

A trets generals el col·lectiu que venia a les assemblees va estar en desacord unànimement en acceptar la categoria C1 per totes les treballadores i va estar d’acord en el fet que cal emprendre accions.

Es van crear comissions per portar a terme diferents accions.

Algunes treballadores s’havien assessorat legalment i des de CGT també vam continuar treballant conjuntament amb la nostra assessora legal i es van anar compartint informacions a les assemblees.

Durant el confinament per la COVID-19 el tema es va paralitzar per part de l’administració, no ens van tornar a convocar per tractar el tema fins a l’octubre del 2020 (quasi un any després).

El dia 23/10 l’administració convoca als sindicats a la mesa de treball per parlar de les categories de cara a les oposicions, Apunts reunió. Ens comenten que la possibilitat de desenvolupar la categoria B no els correspon a ells. Els costa facilitar-nos el document i un cop aconseguim que l’enviïn veiem que està signat el gener del 2020, Dictamen

No entenem per què han trigat tants mesos a enviar el dictamen. Segons el que ens expliquen la creació del grup B funcionarial queda reservada a les administracions estatal o autonòmica, i no es pot crear en l’àmbit municipal.

La proposta que fan és convocar pròximament una part de les places només de la categoria C1, però controlant que les treballadores amb una titulació superior no s’hi puguin presentar les places A2 serien convocades més endavant.

Ens tornen a convocar pel pròxim dia 26/11 des de l’administració a la mesa de treball sobre les categories de les opos.

Ens han enviat un full de ruta amb una proposta;

Es proposa declarar a extingir la categoria A2. El personal funcionari de carrera de la categoria declarada a extingir mantindrà la seva vinculació i tots els drets de mobilitat, promoció i carrera professional. Aquesta regulació és d’aplicació al personal que es trobi en alguna situació d’excedència amb reserva de plaça o en serveis especials.

El personal funcionari interí de la categoria declarada a extingir, mantindran la seva vinculació i el seu nomenament s’adaptarà a la categoria Educadora Escola Bressol, Escala Administració Especial. Classe auxiliar tècnica. Subgrup de titulació C1, conservant el temps de serveis prestats.

Al full de ruta que ens envien no parlen en cap moment de la categoria A2 en les oposicions, és a dir, entenem que a la reunió d’aquest dijous proposaran fer el concurs d’oposició únicament en categoria C1.

Per poder rebatre aquesta proposta a la reunió del dijous, tornem a recopilar informació legal:

Ens reunim amb el col·lectiu ronda i també amb l’assessora legal de CGT. De moment ens informen que: (aviat ens enviaran l’estudi complet sobre el cas).

– Es podrien impugnar unes opos si com a requisit per treballar es demana una categoria superior a la que oferten al concurs d’oposicions i que primer de tot s’ha de canviar la RLT.

– Podríem pressionar a la Generalitat perquè fes la categoria B funcionarial, però s’ha de tenir en compte que això és un camí molt llarg que triga molt de temps.

– En principi, l’administració no podria vetar que la gent amb magisteri es presenti. a una categoria inferior. L’administració hauria de justificar-ho molt bé.

– Pel que fa al tema econòmic, la baixada de categoria implica una baixada de sou, aquesta la podrien compensar amb un complement retributiu a part. Els possibles complements d’experiència professional van subjectes a les categories i, per tant, cobrarien menys.

– Segons l’EBEP no ens poden convocar en una categoria fora de la nostra titulació, ni superior ni inferior, la B seria la que correspon a les tècniques d’educació infantil.

– Al necessitar ⅓ de mestres a la plantilla, aquestes segons l’EBEP haurien de ser reconegudes com categoria A2.

– Si existeixen dues categories (A2 i B) hauran d’haver-hi diferents, sous, tasques, etc.

Assistirem a la mesa de treball acompanyades de l’assessora legal de CGT i exposarem tot el recull jurídic que tenim fins ara per evitar que hi hagi una baixada de categoria a C1.

Per un altra banda, sabem que no volem acceptar la categoria C1 i ens acollirem a tots els arguments legals que tenim, però també creiem que el més convenient seria fer un referèndum amb el col·lectiu per decidir que volem.


INFOGRAFIA. OPOSICIONS EDUCADORA ESCOLA BRESSOL.