[Oposicions laborals] Resultats de la prova (exercicis primer i segon)

S’ha publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, que aprova la qualificació de la prova de la fase d’oposició de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2).

Llista de persones aspirants aptes

Annex 1: llista de persones aptes

Si no ets a la llista, pots consultar la teva puntuació a la teva Àrea privada.

Contra l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció de qualificació de la prova, les persones aspirants poden interposar:

  • Al·legacions (aspirants aptes) en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació (del 28 de juny a l’11 de juliol, ambdós inclosos) mitjançant el tràmit Presentar al·legacions.
  • Recurs d’alçada (aspirants no aptes) en el termini d’un mes a partir de l’endemà d’aquesta publicació (del 28 de juny al 27 de juliol, ambdós inclosos) mitjançant el tràmit Presentar recursos.