Organització i gestió

Per accedir a les aplicacions de gestió i organització del centre, el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres educatius dos espais web: el portal de centre públic del Departament i el portal del centre privat i centre públic d’altres titularitats.

A aquests espais, on es concentren les eines de gestió acadèmica i administrativa i el calendari d’actuacions, hi pot accedir el personal docent i el personal administratiu dels centres educatius; a més, inclouen les aplicacions corporatives més usuals amb què treballen els centres i ha d’esdevenir l’únic punt d’entrada de les dades que el Departament sol·licita als centres.

En cadascun dels portals es poden consultar els Documents d’organització i gestió del centre per al curs 2018-2019.