Per què triar CGT?

PRINCIPIS, TRETS D’IDENTITAT I LÍNIA DE TREBALL de la secció sindical de CGT CEB-IMEB:

El dia el 29 de març tenim eleccions sindicals. Gràcies a la participació i els vots rebuts per part vostre, tenim representació al CEB i a l’IMEB des del curs 2018-19, després de les votacions vam aconseguir un empat tècnic amb els sindicats abans majoritaris i vam passar a ser un dels sindicats que representen a les treballadores a les mesas de negociació amb l’administració, gràcies als vostres vots hem tingut veu i vot en negociacions importants amb l’IMEB i el CEB.
Som una secció petita de dones que ha anat creixent a poc a poc i que treballem amb molta empenta i amb ganes de canviar les coses, no només les condicions laborals de les treballadores, també estem a primera línia en les lluites per millorar el sistema educatiu sempre amb una mirada pedagògica. Les escoles bressol han patit una degradació desmesurada els últims anys. Som conscients que un sistema educatiu decadent afecta directament al benestar dels infants i de les treballadores, com a sindicat el nostre propòsit és vetllar per totes les persones de les escoles des de dins de les escoles.
Durant aquests quatre cursos no hem parat de lluitar, de sortir al carrer, de fer assemblees amb vosaltres, reunions amb l’administració, concentracions, vagues, visitar les escoles, fent-vos arribar la informació per totes les vies possible i escoltant les vostres propostes per fer-les arribar on calgui.

Per què votar a la CGT? Perquè som un sindicat autònom de tot partit polític o lobby de poder i no rebem cap subvenció estatal ni municipal. Perquè només ens devem a l’afiliació i prenem les decisions de forma horitzontal i assembleària. Pel fet que si tu decideixes plantar cara i lluitar pels teus drets, tindràs a tot el sindicat al teu darrere.
Què oferim? Sobretot el que t’oferim és suport mutu i solidaritat davant els problemes i abusos que trobis a la feina. Assessoria jurídica arreu del territori. Informació i assessorament en prevenció de riscos laborals. Informació i assessorament davant de conductes l’assetjament al lloc de treball. Formació sindical, social i cultural diversa. Apostem per l’autoformació amb grups de treball, no ens lucrem amb cursos per fer oposicions.
Què defensa la CGT? Defensa els interessos de la classe treballadora, davant la precarietat i desigualtat a la qual ens sotmeten la patronal i les classes dominants. Som un sindicat feminista.

Quines són les lluites més rellevants d’aquests anys?

 • Desenvolupament de la categoria B. Vam demanar dictamen jurídic pel desenvolupament de la categoria B per part de l’Ajuntament, tres anys després l’ajuntament el desenvolupa, som el primer sector a tenir aquesta categoria laboral. Vam aturar les oposicions amb la rebaixa de categoria a C1 i hem mantingut la categoria A2 amb el fi de mantenir aquestes condicions per totes les mestres i educadores.
 • Vam lluitar en contra de les injustícies comeses durant el confinament i la COVID : ERTOs a cuineres, clàusula d’interines, el NO retorn als centres de les persones vulnerableS, protocols…
 • Hem aconseguit gràcies a la vostra participació en les vagues que vam convocar que s’aprovi el concurs de mèrits en la llei de l’Icetazo, sota el lema CAP INTERINA AL CARRER.
 • Tot i que fem una valoració positiva del procés d’estabilització, La CGT NO l’hem signat, ja que deixa a moltes companyes fora. Hem demanat moltes vegades l’ampliació de places al procés proposant alternatives per fer-ho.
 • NO hem signat un conveni on no es recollien les peticions més urgents que pateixen les educadores a les estances de l’escola. (baixar ràtios, jubilació als seixanta, augment de recursos humans… ).

En què lluitarem i treballarem per millorar el benestar de les treballadores?

Actualment, tenim sobre la taula les següents lluites i demandes urgents:

 • Una sola borsa de substitutes sense tenir en compte la categoria per cobrir substitucions mentre el ⅓ de mestres estigui cobert a l’escola. Durant la negociació de l’acord de la doble categoria ja ho vam demanar i continuarem fent-ho.
 • Demanar la regulació del complement d’experiència, creiem que passat un temps d’aquest acord seria bo revisar si actualment està regularitzat.
 • Demanar l’augment del complement de direcció. Ens sembla que amb el gruix de tasques que comporten les seves funcions resulta un complement ridícul.
 • La promoció interna de categoria professional B a categoria A2 un cop estabilitzades.
 • Professionals especialitats presents a les escoles. La infermera itinerant que ha començat aquest curs no està cobrint la necessitat real. No estem formades com a personal sanitari per tractar ‘infants amb necessitats mèdiques concretes.
 • Riscos psicosocials, fa anys que es va fer l’últim examen de riscos psicosocials a les treballadores, amb uns resultats bastant alarmants i no es van fer cap ajust, demanem un de nou amb les mesures adients en conseqüència dels resultats.
 • No permetre l’avançament calendari escolar.
 • Estem en contra de la privatització del servei d’acollida i de la modificació de l’horari laboral persona complementària.
 • Cobertura mancances de les escoles amb la precarietat laboral de les educadores de suport, protegim a les nostres companyes de suport i reclamen a l’Imeb el que realment necessiten les nostres escoles, abaixar la ràtio i dotar els centres amb professionals amb condicions dignes.
 • Demanem UNA COMPLEMENTÀRIA EXTRA, a l’últim acord del conveni, vam demanar encaridament l’augment d’una persona més a cada escola, aquesta figura compensaria les següents necessitats del col·lectiu i les escoles:
 • Adaptació del lloc de treball als 55 anys, en aquesta edat és molt dur sostenir la jornada laboral a dins d’una estança, seria bo que en aquest moment s’adaptés el lloc de treball com a complementària extra alliberant la direcció de tasques administratives.

Continuarem lluitant per…

 • Jubilació als 60 anys
 • Baixar les ràtios (5, 9, 15) pel benestar dels infants, de les famílies i de les treballadores i creació de places públiques suficients amb relació a la demanda de la població.
 • Substitucions des del primer dia: baixes, formacions, triennis, dies personals i premis d’antiguitat.
 • Consecució de més hores de coordinació i gestió per tal de garantir un model real de qualitat basat en la democràcia de centres i el debat pedagògic.
 • Per un ingrés just a la funció pública.
 • Municipalització del servei de suport i per la remunicipalització dels serveis de cuina, neteja i dels espais familiars que actualment estan externalitzats.
 • Reserva de 2 places per cada infant amb NESE i contractació de professionals especialitats per a garantir l’acompanyament i el suport necessari.

Lluites en l’àmbit de tot el territori català que afecten a les escoles bressol municipals.

 • Reconeixement, regulació i responsabilitat de la primera etapa d’educació infantil per part del Departament d’Educació.
 • Finançament suficient i equitatiu per part de la Generalitat per poder garantir que el primer cicle de l’etapa es doti d’uns mínim.
 • Renovació Decret 282/2006.

AJUDA’NS A SEGUIR PORTANT LA TEVA VEU 

A LES MESES I ALS CARRERS. 

TRIA CGT

Us deixem material gràfic amb aquelles petites fites que hem aconseguit durant aquests 4 anys de lluita i aquelles per les que continuarem lluitant: 

 

INFORMACIÓ ELECCIONS SINDICALS 2023

També adjuntem informació sobre les eleccions i el vot per correu (s’ha de demanar abans del 17 de març).

VEGEU INFORMACIÓ ELECCIONS I VOT PER CORREU

I aquí podeu consultar la vostra mesa de votació: 

VEGEU MESES DE VOTACIÓ