Permís de conciliació COVID.

La convocaòria de vaga pel 9 i 15 d’octubfe comença a donar fruits, si més no pel personal del CEB. 

Tot i així considerem que la mesura arriba tard i és excesivament burocràtica. També, esperem que la mesura vagi acompanyada de la previsió de substitucions del personal que ha de demanar el permís; i doncs que s’obrin totes les especialitats de les borses obertes. 

Exigim a l’Ajuntament de Barcelona i a l’IMEB que apliqui aquesta mesura a les escoles bressol inmediatament. Exigim al govern espanyol que decreti un permis de conciliació COVID per tots els treballadors i treballadores. 

El Departament fa uns dies ratificava l’aplicació del permís de conciliació COVID per funcionaris de la Generalitat. Després d’haver-ho requerit, avui el CEB ha enviat notificació als centres de l’Ajuntament: 

Benvolgut/da director/a,
Us informem que la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Educació, ha fet una adaptació de la nota que va emetre la Secretaria d’Administració i Funció Pública referent a la situació del personal de centres educatius amb menors a càrrec afectats per la Covid-19.
En aquest sentit, distingeix entre:
  • Personal que presta serveis i que té al seu càrrec menors que han estat confirmats amb Covid19

  • Personal que presta serveis i que té al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb Covid 19
En el primer cas correspondrà una baixa mèdica. En el segon, si no hi ha possibilitat de fer teletreball o d’aplicar qualsevol altra sistema de flexibilitat horària, es podrà atorgar un permís per conciliació
Us fem arribar els models següents:
  • Sol·licitud de permís per conciliació per tenir a càrrec un/una menor de 12 anys que ha de fer aïllament tot i no haver estat contagiat amb la Covid-19

  • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui conviu
  • Declaració responsable d’estar esperant els resultats d’una prova PCR
La sol·licitud del permís, juntament amb la documentació sol·licitada (declaració responsable, certificat d’empresa o organisme en que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili, amb indicació dels horaris que presten serveis i comunicat del centre educatiu del menor que acrediti l’aïllament) s’haurà d’enviar signada, tant per la persona interessada com per la direcció del centre a l’adreça de correu electrònic rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat
Aquest permís només és d’aplicació al PERSONAL DOCENT HOMOLOGAT i serà substituït pel procediment habitual.
Atentament,