Personal interí i substitut: modificació de dades de la borsa

Entre el 17 i el 24 de març del 2011 el professorat interí i substitut interessat pot consultar i modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent.

L’actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.