[Personal laboral – Concurs de mèrits] Llista de persones admeses i excloses. Inici del període de la validació inicial de mèrits

Termini de validació dels mèrits fins al 5 d’agost.

Ja s’ha publicat la llista de persones admeses i excloses al concurs de mèrits de personal laboral.

Llista de persones admeses i excloses a la convocatòria 400 (personal laboral). 

Us recomanem que només mireu si esteu admeses. Es poden consultar els dubtes respecte a aquest llistat en el següent enllaç de Preguntes Freqüents.

El nombre de persones admeses és molt elevat, ja que han admès tota la gent que complia els requisits, això vol dir que no tothom obtindrà plaça.

En el cas de les TEEIs hem detectat que les persones que ja han guanyat plaça per concurs oposició, però es van presentar “per si de cas”, també han estat admeses.

Podeu consultar la vostra puntuació al següent enllaç:
https://atriportal.gencat.cat/estabilitzacio_concurs_merits/#/login

És important tenir en compte que: 

 • El termini de revisió i validació dels mèrits calculats per l’Administració estarà operatiu fins al 5 d’agost, inclòs. Teniu temps fins al dia 5 d’agost per confirmar o no la vostra puntuació.
 • Es podrà fer el tràmit durant les 24 hores del dia. 
 • Es podrà accedir a l’aplicació tant amb l’acreditació GICAR (usuari/contrasenya ATRI) com amb identificació digital.

Depenent del moment en què s’intenti fer la validació, si la concurrència és alta, pot haver-hi un temps d’espera. Si l’espera és llarga, es pot tornar a intentar en un altre moment.  

En el cas que es produeixi alguna alerta o afectació en el tràmit, s’informarà des del mateix apartat web. Es recomana, abans d’iniciar la tramitació, comprovar l’estat de tramitació.

La informació específica sobre les places de personal docent, la podeu consultar a Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents.

Validació provisional dels mèrits

L’Administració ha fet un càlcul inicial dels mèrits de cada persona aspirant admesa, que està disponible a través de l’aplicació habilitada a tal efecte. L’accès és mitjançant l’usuari GICAR (ATRI),  o de l’IDCat Mòbil o altre certificat digital.

Abans d’entrar a l’aplicació cal llegir el manual de suport  detingudament. Dins l’aplicació podeu clicar en aquest símbol per resoldre dubtes sobre el seu funcionament i estructura.

El termini per validar els mèrits és fins al 5 d’agost.

Cal comprovar els mèrits proposats per l’administració dins l’aplicació. Hi ha les següents opcions:

Acceptar els mèrits calculats per l’Administració.

 • L’aplicatiu permet acceptar directament la proposta de mèrits.
 • Tots els mèrits queden amb la marca de d’acord activada.
 • En cas que prèviament s’hagin marcat mèrits com a rebutjats, en prémer aquest botó tornaran a l’estat inicial d’acceptació, perdent així les al·legacions fetes.

Rebutjar el càlcul dels mèrits i esmenar-los aportant la documentació acreditativa corresponent, en cada un dels apartats.

Es pot realitzar totes les al·legacions que es considerin en aquesta fase. L’aplicatiu farà un nou càlcul provisional amb les al·legacions proposades.

Documentació per a l’al·legació dels mèrits que cal adjuntar:

 • Annex 2 de serveis prestats en altres administracions públiques. Si actualment no s’ha rebut resposta per part de l’administració que s’ha sol·licitat, cal adjuntar el document de la sol·licitud feta.
 • Document d’acreditació de superació del darrer procés selectiu sense obtenció de plaça.
 • Altra documentació que pugui acreditar nivells de català o ACTIC. Es valoraran aquells mèrits obtinguts abans del 13 de juny de 2022.
 • Només s’acceptaran aquella documentació que es faci arribar a través de l’aplicacióno es tindran en compte altres canals (formulari de contacte, petició genèrica, e-valisa, etc.).
 • Si cal adjuntar més d’un document per acreditar el mateix mèrit, s’han de generar un únic PDF que els inclogui tots (es pot usar aplicacions gratuïtes com l’Adobe)
 • En la fase posterior, un cop es publiqui la valoració provisional de mèrits, no s’acceptaran altres mèrits no al·legats en aquest termini.

L’aplicació habilita desar els canvis en forma d’esborrany, fet que permet poder entrar i sortir les vegades que calgui.

Un cop enviat el formulari, no es podrà modificar cap dada, només consultar-ne el contingut en el mateix aplicatiu.

En el cas de no fer res en el termini establert es considerarà acceptada la proposta inicial de l’administració.

En l’apartat de preguntes freqüents podeu consultar altres dubtes durant el procès de la validació dels mèrits.