[Personal laboral] Informa’t sobre l’acte d’adjudicació de llocs de treball

26 i 27 de febrer.

S’ha publicat un Edicte signat per la secretària general del Departament d’Educació, amb data 20.02.2024, sobre la convocatòria i programació dels actes d’adjudicació de llocs de treball (convocatòries amb número de registre L006/2022).

Consulta les llistes

Dates de l’acte d’adjudicació

26 de febrer de 2024

Lloc: Sala d’Actes. Departament d’Educació

Adreça: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona (Consulta la ubicació al mapa)

Hores:

 • 09 hores: Educador/a de llar d’infants
 • 09 hores: Ajudant/a de cuina-netejador/a
 • 10 hores: Auxiliar d’educació especial
 • 12 hores: Integrador/a social

27 de febrer de 2024

Lloc: Sala d’Actes. Departament d’Educació

Adreça: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona (Consulta la ubicació al mapa)

Hores:

 • 9 hores: Educador/a d’educació especial a CP
  Persones aspirants proposades, des de la núm. d’ordre 1 (GVJVWMGWG) fins a la núm. d’ordre 70 (****060J NAVARRO MORATÓ,JOSEP LLUÍS
 • 12.30 hores: Educador/a d’educació especial a CP
  Resta de persones aspirants proposades, des de la núm. d’ordre 71 (****846N PALACIO TRASSERRA,MONTSERRAT) fins a l’última

Informació important per als aspirants convocats

Les persones aspirants:

 • Que han estat convocades a l’acte públic d’adjudicació hauran de presentar l’original d’un document oficial que les identifiqui.
 • Podran atorgar la representació a una altra persona. A aquest efecte, la persona representant haurà d’aportar a l’acte públic d’adjudicació la documentació següent:
  • l’atorgament de la representació de la persona aspirant emplenat i signat (Model de Representació);
  • una còpia del document d’identificació oficial de la persona aspirant representada, i
  • el document original d’identificació oficial de la persona representant.

En tot cas, la decisió de la persona representant serà vinculant quant a l’elecció del lloc de treball de destinació.

A més, s’ha de tenir en compte que:

 • Només es permetrà l’accés al l’edifici a partir de 30 minuts abans de la convocatòria.
 • No es permetrà l’accés a la sala una vegada hagi començat l’acte.
 • A la sala on es realitza l’acte públic d’adjudicació només hi podran accedir les persones aspirants que han estat convocades per escollir lloc de treball o, si escau, el seu representant.

Contactes de les àrees territorials del Departament d’Educació