Davant la fiscalització entre iguals, objecció de consciència. Alerta amb les NOFC!

Les treballadores de l’educació pública sabem que el fracàs de l’ensenyament en aquest país no recau en l’operativitat de la docència. Tot el contrari, sabem que la manca de qualitat del servei educatiu és conseqüència del desmantellament de l’escola pública portat a terme de forma conscient pel Departament d’Educació. Tot i això, el Govern no perd mai l’oportunitat de desacreditar la nostra tasca, contínuament treu estratègies per tal de buscar uns altres culpables d’aquest fracàs.

El fet és que ens està arribant la informació per part de companyes i algunes direccions que aquestes estan rebent formacions on els proposen que a les persones de nova incorporació al centre (no només als novells, sinó qualsevol docent que s’incorpori nou a un centre) se les avaluï. I qui proposen que les avaluï? Els mateixos companys de feina. 

Des de CGT ens oposem frontalment a aquest tipus de fiscalització entre iguals per motius obvis, ja que es fomenta la jerarquització i l’enfrontament entre iguals, somni orwel·lià del poder, i perquè una altra vegada el Departament es renta les mans pel que fa a les seves funcions i obligacions i torna a carregar els i les docents de més feina gratis mentre perdem poder adquisitiu amb la inflació disparada i un augment salarial irrisori. 

A més a més, aquest sistema no està contemplat a cap llei, ni a cap resolució ni instrucció, no hi ha res escrit. L’únic que és prescriptiu per llei és tenir un document d’acollida del nou docent que serveixi de guia de funcionament del centre, res més. 

Recordem que, segons la LEC (art. 104), les funcions docents són:

a) Programar i impartir ensenyaments.

b) Avaluar els alumnes.

c) Exercir la tutoria i la direcció de l’aprenentatge dels alumnes.

d) Contribuir al desenvolupament personal dels alumnes.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge.

f) Exercir la coordinació de les activitats escolars i fer-ne el seguiment.

g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació.

h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu.

i) Promoure i organitzar activitats complementàries i participar-hi.

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.

k) Aplicar les mesures correctores sancionadores.

En cap cas són funcions de les docents avaluar, observar, corregir o fer informes sobre les nostres companyes i companys. 

Des de CGT estem a favor de col·laborar entre companys de feina, d’aprendre uns dels altres, de compartir experiències i materials i d’acompanyar les persones que s’incorporen de nou a un centre. Poden ser iniciatives profitoses sempre que es duguin a terme amb el consens del claustre i siguin voluntàries. En cap cas hi estarem d’acord quan tinguin la finalitat de fiscalitzar, jutjar i sancionar. 

Per això, iniciem una campanya per l’objecció de consciència respecte a aquests mètodes de fiscalització. Però hem d’estar molt alerta que no ens ho colin a les NOFC del centre. Com ja fa temps que advertim, la LEC i els seus decrets estan impregnades d’un neoliberalisme rampant amb una desregulació absoluta (lleis i resolucions ambigües que no diuen massa) que obre les portes a què cada centre pugui establir les seves regulacions pròpies (a les NOFC) sota un embolcall de suposada democràcia perquè s’aprova en claustres unidireccionals on aixequem el braç per inèrcia i esgotament laboral desitjant que acabi la tortura. 

Per això també fem una crida a estar alerta al que diuen les NOFC dels nostres centres i a no aixecar el braç per inèrcia tot i l’esgotament. Des de CGT estem preparant una guia i una formació per retornar la democràcia als centres que ens ajudarà a combatre situacions com aquesta i evitar que els centres esdevinguin espais de submissió. Desitgem que sigui del vostre interès, esteu atentes a la convocatòria.