Personal substitut: formació i cobrament de juliol

PERSONAL SUBSTITUT: FORMACIÓ I COBRAMENT DEL JULIOL

Durant les negociacions que van tenir lloc el curs passat entre el Departament d’Educació i els sindicats amb representació a la mesa sectorial sobre les millores de les condicions laborals del personal interí/substitut es van aconseguir algunes millores retributives pel col•lectiu, en bona part, gràcies a les dues jornades de vaga (convocades per CGT i USTEC) dutes a terme per aquest professorat.

Una d’aquestes millores és el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut que hagi prestat sis o més mesos de serveis durant el curs. Finalment el Departament ha aclarit quins requisits cal reunir per tenir dret a aquest pagament:

En relació a l’apartat 4.4 de la Resolució EDC/1333/2006, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball del personal interí docent per al curs 2006-2007, us informem que els professors que rebran un nomenament corresponent al mes de juliol són aquells que reuneixen els següents requisits:

• Els professors que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost.
• Els professors que hagin prestat serveis durant sis o més mesos com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació i de Justícia, i treballant encara que sigui un dia durant el tercer trimestre del curs (abril, maig i juny).
• I que hagin participat en cursos de formació durant el mes de juliol o que participin en les oposicions.
Així mateix, en relació a les consultes sobre el curs de formació que han de fer aquest col•lectiu, en el cas de que no participi a les oposicions, es tracta de qualsevol curs de formació, per tant, organitzat per qualsevol organització i que es realitzi durant el mes de juliol, sense mínim d’hores ni durada.

La presentació del certificat conforme han realitzat aquest curs de formació, l’hauran de presentar a la Secció de Gestió de Personal del Servei Territorial abans del 30 de setembre.

Juny de 2006

Per a consultar http://www.gencat.net/educacio/profe/borsa.htm#normativa