Pla d’actuació per al curs 21-22 per a centres educatius

El Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia covid-19 ja està disponible i s’ha fet arribar als centres educatius de tot Catalunya avui a migdia. 

Tot i que l’evolució de les dades epidemiològiques i la campanya de vacunació obren un escenari de millora per al curs 2021-2022, la continuïtat de la situació de crisi sanitària demana continuar aplicant algunes de les mesures que es van establir per a l’organització del curs 2020-2021. El balanç de l’aplicació dels plans previs és del tot positiu, com es desprèn de l’avaluació de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius. Així, el curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes les seves etapes educatives i acabarà de la mateixa manera.  

El Pla per al curs vinent té com a eixos els principis de seguretat, salut, equitat i vigència, i neix per assolir els objectius següents: 

  1. Accés de tots els infants i adolescents a l’educació en condicions d’equitat malgrat la pandèmia. 
  2. Continuïtat de l’aprenentatge al​s centres amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.  
  3. Manteniment de l’escola com a entorn segur, amb el risc mínim assumible. 
  4. Contribució dels centres educatius, mitjançant les mesures proposades, a controlar l’epidèmia mitjançant una identificació ràpida de casos i de contactes. ​

El Pla d’actuació manté els grups de convivència estable com a base d’organització del nou curs, i detalla quines seran les mesures de prevenció personal, la ventilació, neteja i desinfecció, la promoció de la salut i suport emocional, i la gestió de casos. Aquestes mesures es mantenen invariables en alguns casos i en altres es flexibilitzen o s’eliminen. 

Pel que fa a l’organització dels centres, es preveu que el curs comenci el dia 13 de setembre de 2021 de manera presencial i s’hi preveuen les mesures que cal tenir en compte a l’hora d’organitzar els grups de convivència estable, els diferents espais com el menjador i els patis, els fluxos de circulació, el transport, etc. 

Finalment, i com ja es va fer el curs passat, el Pla estableix que ​cada centre ha d’elaborar un pla d’organització bàsic i provisional que ha d’aprovar el Consell Escolar i que constituirà un element clau de la programació general anual del centre.  

​En aquesta infografia podeu veure la comparativa de les mesures organitzatives respecte del curs 2020​​-2021.