El dret a VAGA

El dret de vaga és un dret fonamental, un dret aconseguit i exercit per la classe treballadora, uns dels mitjans de lluita més eficaços per aconseguir les reivindicacions que es reclamen.

El dret de vaga no pot ser vulnerat, denunciem qualsevol boicot que es pugui dur a terme per no visualitzar o bloquejar la vaga.

Per això recordem:

El dret de vaga no pot xocar amb altres drets. És a dir, els tribunals han sentenciat que perquè el dret de vaga sigui respectat no pot xocar amb altres drets, com podrien ser el d’assistir a una reunió o el mateix dret a l’educació en el cas de l’alumnat. En general a qualsevol feina i en concret en els centres educatius destaquem:

  • No cal avisar amb antelació que fas vaga.
  • No es poden convocar reunions en un dia de vaga. (xocaria amb el dret de reunió)
  • No es poden convocar portes obertes (vulneraria el dret a l’educació o de reunió i el dret de vaga)
  • No es poden verbalitzar represàlies o menysprear la vaga.
  • No es pot posar feina per aquell dia, ni demanar deixar la feina feta per aquell dia, ni recuperar aquelles hores.
  • No es poden contractar substitutes en un dia de vaga (això inclou en el cas de les escoles bressol, fer ús de borsad’hores de suport per substituir a l’educadora que fa vaga).
  • S’ha de col·laborar en el seu suport i difusió.

Serveis mínims Vaga 28 d’octubre

A dia 26 d’octubre s’han publicat els serveis mínims del Departament de Treball on diu:

1.10 Centres docents públics no universitaris i llars d’infants:
Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona
titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica
del centre. A més del personal esmentat:
Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): dos docents per cada 4 unitats.
Per a l’ensenyament secundari (de 12 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats.
Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: 50% de
les plantilles.

Hem demanat a l’IMEB que decreti els mateixos que per les llars d’infants, que són del 50%. estem pendents de la publicació que faci l’IMEB.

A dia 27 d’octubre l’IMEB ha enviat els serveis mínims a les escoles bressol. Els portarem als nostres serveis jurídics per valorar possible denúncia per serveis mínims abusius.

Serveis mínims de la Vaga del 27 de maig de 2021

Serveis Mínims d’Educació (Generalitat)

Serveis mínims decretats per a les escoles bressols i les escoles de música que ha enviat l’Imeb. de la Vga del 27 de maig de 2021

Aquests serveis mínims, de nou ens semblen abusius , just un dia abans de la vaga ens tornen a arribar uns números que no ens quadren amb la realitat que hi ha a les escoles tenint en compte el fet de mantenir els grups bombolla.
Hem demanat reiteradament a l’Imeb com es pot fer per mantenir aquests grups separats sense el personal que farà la vaga, no rebem resposta.
Així mateix, la Covid-19 no pot continuar sent una excusa per retallar drets dels treballadors i treballadores i no pot utilitzar-se per vulnerar el dret a la vaga.

SORTIM AL CARRER perquè l’Ajuntament tingui unes dades clares del que volem, no demanem res que no sigui possible! Demanem que tal com estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es desenvolupi l’article 61.1: “en virtut de llei podrà aplicar-se, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.”
Volem que l’Ajuntament es plantegi aquest fet i volem tenir força per obrir vies de debat en aquest sentit, ENS NECESSITEM A TOTES!

#CapInterinaAlCarrer

#LesQueHiSomEnsQuedem

#SomServeisPúblics

#AturemFrauDeLlei