Presentació del CEB sobre l’annex del conveni


En la última reunió del 12 de juny al CEB vam reclamar que s’enviessin les circulars corresponents respecte les novetats del nou annex del conveni. El cap de rrhh ens va contestar que aviat es publicarien al web del Consorci però que s’havia fet una reunió de direccions on es va facilitar un Power Point amb aquestes novetats. 
Des de CGT no pensem que hagin de ser les direccions qui informin dels drets laborals del personal, doncs la seva tasca hauria de ser organitzativa i pedagògica, no de gestió de personal. 
Per això continuem reclamant una comunicació directa, clara i transparent entre les treballadores i l’administració com obliga la llei i com passa en altres instituts de l’Ajuntament. 

Veure Power Point de l’administració