Previsions de calendari per nomenaments d’estiu

TERMINIS PREVISTOS:

26 a 30 d’abril peticions raonades i justificades documentalment de no continuïtat en la mateixa destinació del curs 2009-2010 del professorat amb destinació per dos cursos.

6 a 18 de maig període d’actualització i modificació de dades de la borsa per al curs 2010-2011. Solament les especialitats que estiguin activades a la borsa pel curs vinent es podran sol·licitar en les adjudicacions de vacants.

6 a 18 de maig sol·licitud de destinacions del personal interí i/o substitut que no té adjudicació a un lloc de treball a dedicació completa per al curs 2010-2011.

Al voltant del 21 de maig resolució amb el llistat del personal interí afectat per cessament, renúncia i que es queda sense l’adjudicació que tenia assignada pel curs 2010-2011.

25 de maig a 8 de juny: Sol·licitud personal funcionari de carrera, en pràctiqes, mestres que superin el procés selectiu d’enguany, personal interí afectat per cessament o renúncia i propostes de les direccions dels centres.

Al voltant del 29 de juny publicació llista definiva d’adjudicacions de destinació pel 2010-2011