PROFESSORAT ENSENYAMENT: INSTRUCCIONS PER A LES ADJUDICACIONS D’ESTIU CURS 2016-2017

 INSTRUCCIONS SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS

 http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4500#.VztGJCFqi06

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2016-2017.
Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 d’agost de 2017, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.
Terminis de presentació
Dates previstes:
a) Personal interí: del 2 al 14 de juny.
b) Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig
c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona..
d) Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny.
Calendari de resolucions
Resolució provisional : Prevista del 10 al 12 de juliol.
Resolució definitiva: Prevista sobre el 27-28 de juliol.