Professorat i escoles de les presons es traspassen a Educació

A la Mesa Sectorial del 15.5.2007 ens informen que es va incloure el punt

Procés d’integració del personal docent de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia al Departament d’Educació

Van comunicar que els Secretaris Generals del Departament de Justícia i Educació han elaborat un calendari/procediment de traspàs:

-Modificació del decret 325 (creació CFPA ubicats a centres penitenciaris), que determina la titularitat dels centres

-Modificació del decret de funció pública (any 2000) que delega la gestió del personal docent al Departament de Justicia

-Mecanismes de coordinació utilitzant la comissió mixta creada 31.10.2006.

Diuen també que a meitat de Juliol 07 presentaran la modificació del decret de creació de centres i, amb els pressupostos 2008, el dia 1.1.2008 les plantilles i els docents ja estaran totalment traspassats al departament d’educació.

Esperem que es compleixi

LA MESA D’ADULTS I LA JORNADA DEL DIJOUS PASSAT A LA PLAÇA DE ST. JAUME, HO HA FET POSSIBLE!