Protocol davant situacions de violència envers les treballadores del Departament d’educació

Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Educació que presten serveis en unitats administratives, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració.

Aquest Protocol s’aplica quan es produeixin, dins o fora del centre de treball, agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies per part d’usuaris o persones alienes als treballadors del Departament, contra el personal dependent del Departament d’Educació que treballa en unitats administratives, així com en cas de danys als béns (de la persona o del centre de treball), sempre que es produeixin com a conseqüència directa de l’exercici de les seves funcions i que puguin ser constitutius de delicte i donar lloc a una denúncia.

infografia_protocol_violencia_unit_administratives.png

infog_consells_recomanacions_protocol_violencia.png