Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària

170505-protocol-secundaria-drogues-definitiu.pdfEl Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària té per objectiu oferir orientacions sobre les maneres d’actuar davant fets relacionats amb el consum de drogues als centres educatius (intoxicacions, consums dins del centre o fora, tinença il·lícita de drogues, etc.).

Descarregar protocol

Tot i que algunes d’aquestes situacions i comportaments es vinculen a un incompliment del marc normatiu, aquest protocol vol anar més enllà de la sanció, i convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l’alumnat com per a les famílies. En aquest sentit, es proposa una intervenció que facilita la reflexió i l’anàlisi dels fets ocorreguts, així com de les repercussions que tenen, per tal d’establir pautes per deixar el consum o reduir els riscos associats.

Aquesta proposta preventiva és la continuació d’una línia de treball en l’àmbit educatiu que ha pretès facilitar la feina dels equips docents amb l’alumnat i les seves famílies a través de l’elaboració de programes, materials didàctics i webs

El protocol és fruit d’un treball bilateral entre la Sub-direcció General de Drogodependències i el Departament d’Ensenyament, així com també hi han col·laborat els Departaments d’Interior i Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

A qui s’adreça

Professionals de l’educació i la salut ( equips docents dels centres de secundària, tècnics municipals i supramunicipals, …)

Per més informació

Sub-direcció General de Drogodependències
Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut
Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel.: 935 513 608
Adreça electrònica: drogues.salut@gencat.cat

Drogues. Hemeroteca virtual.